Bestuur

Het bestuursorgaan van de vzw PWA Izegem bestaat uit een Algemene vergadering en een Raad van bestuur van 12 leden: 6 leden aangeduid door de gemeenteraad van Izegem en 6 leden waarvan hun organisatie aangesloten is bij de Nationale Arbeidsraad (N.A.R.). Dit zijn voor de werknemersorganisaties de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB. Voor de werkgeversorganisaties zijn dit UNIZO en Boerenbond.
 

Oprichting

De vzw PWA Izegem werd opgericht in 1996 door Stad Izegem in opdracht van de RVA. Hiervoor werd op 01.04.1996 Christof Willem gedetacheerd door de RVA naar Izegem als PWA-beambte.
 
De vzw PWA Izegem moet de PWA-reglementering volgen van de RVA, maar heeft over bepaalde punten het beslissingsrecht. Dit kan oa. gaan over het bepalen van het tarief van een PWA-cheque, het inschrijvingsrecht, de toegelaten PWA-activiteiten, opleidingen,...

vzw PWA Izegem

Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de PWA’s overgedragen aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en, in geval van toepassing van artikel 139 van de Grondwet, de Duitstalige Gemeenschap (zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.forem.be, www.emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be).

Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel belast met de uitvoering van deze materie, tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheden uit te oefenen. De werkwijze in hoofde van de gebruikers, de PWA’s en de PWA-werknemers blijft voorlopig ongewijzigd.

 
 
pwa - Kasteelstraat 13 - 8870 Izegem - Tel. 051 33 62 10 - pwa@izegem.be - website by visual
De alg. vergadering en de Raad van de vzw PWA Izegem

 
Kurt Grymonprez, sp-a, voorzitter
Daniël Mistiaen, ACV, ondervoorzitter
Evelien Christiaens, CD&V, secretaris
Gery Vlamynck, Boerenbond, penningmeester
Eric Schollier, Boerenbond, bestuurder
Nadine Verheye, UNIZO, bestuurder
Birgitte Devolder, ABVV, bestuurder
Ronny Mistiaen, sp-a, bestuurder
Hedwig Margot, CD&V, bestuurder
Sandra Verbrugghe, VLD, bestuurder
Bernhard De Muynck, NV-A, bestuurder


Sluit venster